Subungual hematom er det medisinske navnet for små blødninger under neglen. Vanligste årsak er en ytre skade… https://goo.gl/oXzlpJ