Methemoglobin er den oksiderte formen av blodets oksygenbindende fargestff hemoglobin. I mosetning til vanlig hemoglobin… https://goo.gl/VzpaFF