osiągnąć owe, co ano chcieliby mieć. Mówi także, jak do przyjęcia decyzji zlecania biorąc pod uwagę teoretyczną decyzję biorąc chłodnice powietrza na najem. Klimatyzator są zmuszane W ożywczym klimacie Klimatyzator są zmuszane