Immunohistokjemi er en undersøkelse som tas av hudleger ved mistanke om visse hudsykdommer. Undersøkelsen gjøres på en hudprøve… https://goo.gl/VlCgQb