Enkelte lasere utøver sin virkning via en såkalt fotodynamisk effekt. Ordet… https://goo.gl/HVSIjL
Enkelte lasere utøver sin virkning via en såkalt fotodynamisk effekt. Ordet… https://goo.gl/HVSIjL