CHILD syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Årsaken er en mutasjon på X kromosomet, og det rammer således kun jenter… https://goo.gl/2iLrfZ