Amnionbånd er det medisinske navnet for misdannelser av hender, føtter og ben som følge av at barnet fødes med sikulære innsneveringer i huden… https://goo.gl/GvDnhD