Acrodermatitt chronica atrophicans er det medisinske navnet på hudforandringer som kan forekomme ved langtkommen borrelia infeksjon… https://goo.gl/65pZRN